Tràmits per a canviar de bandera

bandera belga barco

L’abanderament fora d’Espanya per a navegar sota pavelló d’altres països europeus té riscos i avantatges, però és una pràctica habitual. En arriar el pavelló espanyol i governar un vaixell en aigües espanyoles i europees, és necessari complir amb la normativa i liquidar l’impost de caràcter Especial sobre Determinats mitjans de Transport o impost de Matriculació.

La baixa del Registre Marítim a Espanya pot trigar unes setmanes, però ha d’esperar-se el comunicat de baixa per a canviar el pavelló nacional en l’embarcació. Es desprograma el número d’identificació del servei mòbil marítim de radi i administració, ja que s’assigna un nou número amb la nova bandera.

La legislació espanyola és restrictiva, inclou inspeccions tècniques amb alts costos. S’accepta la legislació del pavelló sota el qual es navega i alguns decideixen seleccionar una legislació més flexible, ja que qui està al comandament de l’embarcació és responsable de la seguretat i funcionament de tots els elements del vaixell.

Les embarcacions esportives no són inspeccionades de manera periòdica a Holanda, els armadors es comprometen amb el manteniment correcte. Els elements de seguretat són exigits, però la seva caducitat inicia en la seva data de venciment. No es limita la navegació per zones, depèn de la construcció del vaixell i perícia del capità.

La tramitació dels documents i impostos triga uns deu dies, no exigeixen la baixa del registre d’Espanya i emeten una llicència Internacional de Navegació IPC. A Bèlgica el tràmit és més llarg i s’exigeix la baixa del Registre Marítim d’Espanya.